"What we are to our inward vision, and what man appears to be sub speciae aeternitatis, can only be expressed by way
of myth. Myth is more individual and expresses life more precisely than does science."
Carl Gustav Jung

Πέμπτη, 27 Ιουλίου 2017

ΠΩΣ ΘΑ ΕΞΕΛΙΧΘΟΥΝ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ

ΠΩΣ ΘΑ ΕΞΕΛΙΧΘΟΥΝ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ
Θά γίνει πόλεμος Ρωσίας-Τουρκίας πού θά ξεκινήσει μετά πό Τουρκική πιθετική νέργεια νάντιον μν τν λλήνων καί θά καταλήξει μέ τήν ξαφάνιση τς Τουρκίας ς κρτους.
Τελευταο μήνυμα πό τόν Γέροντα Μοναχό Ἡσύχιο
Τέκνον μου, ατ τά πράγματα πού μοῦ ζητς νά σο ξηγήσω δέν εναι γιά τούς «σοφούς» το κόσμου τούτου. Ατο ξέρουν πάντα «καλύτερα» καί κανένας δεν πρόκειται νά καταλάβει τίποτε πό σα θά σο πῶ δῶ…. Τούς μωραίνει Κύριος ὃλους ατούς (ος βούλεται πωλέσαι) γιά νά κάνουν τό θέλημά Του γιά τήν σωτηρία μας. Κύριος παιδί μου θά μᾶς σώσει καί κανένας νθρωπος. Οτω λέγει Κύριος: «πικατάρατος νθρωπος στις λπίζει π νθρωπον κα κάμνει σάρκα βραχίονα ατο καί το ποίου καρδία πομακρύνεται πό τόν Κύριον» (ερεμίας 17).
Πρόνοια το Θεο & ο Προφητεες:
Τά πράγματα παιδί μου δέν γίνονται τυχαῖα (καί χαωδῶς) λλά μέ βάση τν Πρόνοια το Θεο, πως ατ λαλεῖται πό τά στόματα τν γίων Προφητν. Τυχαῖα  & χαοτικ μπορε ντως να εναι τ ατια (τ χωροχρονικ γεγονότα) πο δηγον στήν πλήρωσ τν λόγων τῆς Προνοίας, λλ χι ο διοι ο λόγοι τς Προνοίας, ο ποοι εναι πρό-καί –πάντα προνοημένοι σαν ΗΔΗ καμωμένοι, περιμένοντας πλῶς τό πλήρωμα το χρόνου (τν χωροχρονικ κπλήρωσή τους) για να βιωθοῦν χειροπιαστά.
Τό πῶς θα κπληρώσει τούς προνοημένους λόγους «σοφία» τν νθρώπων (δηλ. ν θα πραγματώσουμε τν προορισμ μας μ σοφ μέ μωρ τρόπο) εναι δικ μας θέμα, μς τν νθρώπων, πο χουμε καθένας μας λεύθερη βούληση.
Ο λόγοι μως, φορον τν συλλογικ προορισμ το νθρώπου, ατό πού εναι νθρωπος κ δημιουργίας του. Κα προορισμς εναι κάτι που δεν λλάζει μέ κανένα πολύτως τρόπο. Σταθμο μάλιστα το προορισμο ατοῦ προλέγονται ν εδ προφητείας γιά νά βοηθεται πίστις.
Ατ πολυτότητα το προορισμοῦ δέν παραβιάζει τν λευθερία το νθρώπου κα τ ατεξούσιό του, δέν εναι πεπρωμένο. νθρωπος πραγματώνει νομοτελειακ ατό πού εναι, λεύθερος νά τό κάνει ετε μέ τόν εκολο, μέ τόν δύσκολο τρόπο. ξαρτται π τήν  λεύθερη βούλησή του καί, ετε κούει κα μαθαίνει, παθαίνει κα μαθαίνει.
νθρωπος εναι εκόνα το Θεο το ζντος πού βαδίζει πρός τήν μοίωση μέ τόν Θεό, δηλαδ πρός τήν θάκη. Δέν γίνεται διαφορετικά, ατή εναι φύση μας, φύση Θεο. Δέν μπορεῖ π.χ., νας παπαγάλος νά πραγματώσει τήν ζωή νός σκύλου, παρ μόνο τήν ζωή νς παπαγάλου. , τι κι’ἂν κάνει, πάντα παπαγάλος θά εναι.
Τ διο κι’ νθρωπος , τι κι’ ν λεύθερα πιλέξει, πάντα μά πάντα θά θρώσκει (θα κοιτάζει) πρός τά πάνω (πρός τόν Θεό), κριβῶς πως λέει τό νομά του (νθρωπος).
Μόνο πικεντρωμένοι στούς λόγους (παρ τίς χαοτικ τυχαες ατίες) μπορομε νά καταλάβουμε πάνω-κάτω τί συμβαίνει στόν κόσμο καί νά ποθέσουμε πιθαν σενάρια κπλήρωσης τν προφητειν, δηλαδ τς δη σχεδιασμένης πορείας το νθρώπου (το προορισμοῦ του).
Πρέπει νά ξέρεις μως παιδί μου, τι δεν εναι δική μας δουλειά μς (καί δέν ελογεται) νά πιχειρομε νά μπαίνουμε στό μυαλ το Μινώταυρου-Σαταν, πειδή εναι λαβύρινθος χάους (κα τυχαίου) πού λλάζει συνεχῶς, κόμα καί τν στιγμή πού συμβαίνει, συγχύζοντας καί ποσπώντας μας π τήν πίστη καί την προσευχή μας.
Μᾶς καταισχύνει λους Θες στήν γωνιώδη προσπάθειά μας νά μαντέψουμε τό πῶς θά κπληρωθον ο προφητεες (τ σενάρια), λλ πειδ βλέπω τν γωνία σου γιά τήν πατρίδα, θά μπῶ στόν πειρασμό νά σο πῶ 2 λόγια πό τή δική μου σχετοσύνη, καί μακάρι νά μέ καταισχύνει Κύριος καί νά μήν γίνουν τσι τα πράγματα, γιά νά μήν πάρω πάνω μου….
Σο πιβεβαιώνω παιδί μου ατό που δη ξέρεις τσι στε νά νδυναμωθε πίστις σου ταν θά τό βλέπεις νά γίνεται γιά νά μήν δειλιάσεις (ταν θά τό ζεῖς).
Θά γίνει πόλεμος Ρωσίας-Τουρκίας πού θά ξεκινήσει μετά πό Τουρκική πιθετική νέργεια νάντιον μν τν λλήνων καί θά καταλήξει μέ τήν ξαφάνιση τς Τουρκίας ς κρτους. Μόνο μέ τήν μετάνοια μπορεῖ νά μήν κπληρωθεῖ Προφητεία, λλά μετάνοια δέν πάρχει πουθενά
ρντογάν-Μακάριος, Βίοι Παράλληλοι:
Ὃλα εδῶ  πληρώνονται παιδί μου και παραμένει διευκρίνιστος ρόλος το ρντογάν, πως διευκρίνιστος παραμένει κόμα μέχρι σήμερα καί ρόλος το Μακαρίου.σο μως περνᾶ καιρός, λλο τόσο θά γίνεται τος πσι καταφανές τι ο βίοι ρντογάν καί Μακαρίου εναι βίοι παράλληλοι, σάν καί τό διο δαιμονικό πνεμα νά διακατέχει καί τούς δύο ατούς νδρες, δηγώντας τήν Τουρκία στό νά ποστεῖ δια σα διέπραξε στή Κύπρο, πλήν μως, σέ τεραστίων διαστάσεων μεγαλύτερη κλίμακα.
Καί ο δύο νδρες πέστησαν πραξικόπημα στίς 15/7, καί τούς δύο τούς φησαν ζωντανούς κατά σκανδαλώδη τρόπο πειδή τούς χρειάζονταν ( νας φυγε λέει πό τήν πίσω πόρτα το Προεδρικο κι’ λλος μέ λικόπτερο – νεξήγητα πράγματα), καί ο δύο χάνουν νεπανάληπτες εκαιρίες πού ποβαίνουν τραγικές γιά τίς πατρίδες τους,   Μακάριος μέ τό Σχέδιο τσεσον πού θά νωνε τήν Κύπρο μέ τήν λλάδα καί ρντογάν μέ τό Κρανς Μοντανά, που πρε πολύτως τά πάντα καί τά ρνήθηκε, κι’ ατς γιά τόν διο μεγαλοϊδεατισμό πού χαρακτήριζε καί τόν Μακάριο.
Πιστεύω μάλιστα τι κόμα καί ριθμός τν μερν πού θά παρέλθουν πό τήν πίθεση τς Τουρκίας κατά τς λλάδας μέχρι τήν εσβολή τς Ρωσίας στήν Τουρκία θά εναι διος μέ τόν ριθμό τν μερν πού πέρασαν πό τό πραξικόπημα κατά το Μακαρίου μέχρι τήν Τουρκική εσβολή στή Κύπρο, τοι 5 μέρες.
Το μόνο διαφορετικό εἶναι ὃτι ὁ Μακάριος ἐγκατέλειψε την πατρίδα του την στιγμή τῆς μεγάλης ἀνάγκης, ἐνῶ ὁ Ἐρντογάν ἒμεινε και κινητοποίησε τους ὀπαδούς του. Ἂν ἒμενε και ὁ Μακάριος, τότε τα πράγματα θα ἦταν σίγουρα διαφορετικά.
ς ξεκαθαρίσουμε μως πρῶτα ρισμένα πράγματα παιδί μου γιά νά ξέρουμε διά τί ὀμιλοῦμε.
Ποος διαπραγματεύεταί με ποον στις Συνομιλίες κα ποο τ Ζητούμενο:
κ. ναστασιάδης δέν χει δεχτεῖ τίποτε περισσότερο π’ ατά πού ζητοσαν καί συνεχίζουν νά ζητον ο δανειστς σας πό τήν Τουρκία. Μήν χετε αταπάτες, δέν χετε οτε τή δύναμη ὡς Κύπριοι, οτε τήν πολυτέλεια νά πιβάλλετε διεθν πολιτική, δίως μετά τήν σωτία σας πού σς δήγησε στή χρεωκοπία τό 2013.
Καμία σχέση δέν χουν ο κλογς σας τό 2018 μέ ατά πού δέχεται δέν δέχεται κ. ναστασιάδης. Τό παγκόσμιο διεθνς διακύβευμα εναι τεράστιο γιά νά φήνεται νά καθορίζεται π τίς μικροπολιτικς πιδιώξεις το κάθε τοπικοῦ ρχηγο κόμματος. Οτε ΓΓ εναι νας καλοκάγαθος νθρωπος πού δέν χει δουλειά νά κάνει παρά νά σχολεῖται μέ τό τί δέχεται καί τί δέν δέχεται κ. ναστασιάδης, ἢ/καί Τουρκία.
ν δέν κολουθοσε κ. ναστασιάδης πιστ τς δηγίες του, ν ταν κάποιος λιγότερο ξυδερκής καί πονηρός στήν θέση του, πού θά τό παιζε «πατριωτικ ξυπνος» καί δθεν ντιμος καί δίκαιος (πράγματα που δεν εἶναι), τότε θά βρισκόσασταν κι’ σεῖς ατή τή στιγμή στήν θέση το ρντογάν, τοιμοι γιά φάγωμα καί διαλύση. Κι’ εστε μιά μπουκιά, χι πως Τουρκία.
λλά, καί πάλι Πρόνοια το Θεο μεριμνε στε νά χετε σέ λλάδα καί Κύπρο τούς διους μωρούς γέτες πως σεῖς ο διοι. Μήν προσβάλλεσαι παιδί μου, εναι γιά τήν σωτηρία σας, πειδή ὃποιος «ξυπνος» καί «δίκαιος» καί ρθολογιστής» καί θνικά περήφανος θελήσει νά λάβει μέρος σ’ ατό πού πάει νά γίνει θά φανιστεῖ καί θ’ φανίσει κι’ σᾶς μαζ του.
Δέν γίνεται παιδί μου νά εσαι διος δικος καί ψεύτης καί κλέφτης καί νά πηγαίνεις στούς μοιούς σου νά τούς παίζεις τόν δίκαιο καί τόν ελικρινή καί τόν φιλάνθρωπο. Δές τί παθε κι’ ὁ Βαρουφάκης καί θά καταλάβεις. Που, ἐνῶ εἶναι ἲδιος μ’αὐτούς, πγε στήν φωλι το διαβόλου νά τούς το παίξει διαφορετικός. Και τον πῆρε και τον σήκωσε φυσικά, ἐπειδή ἐκεῖνος που πάει να κάνει τέτοιο πράγμα γνωρίζει ἐκ τῶν προτέρων ὃτι θα μαρτυρήσει σαν ἀρνίο σε σφαγή, και εἶναι ἀποφασισμένος γι’αὐτό ἂχρι θανάτου, δεν πάει για να κάνει τον ἒξυπνο…
Οτε γίνεται νά εἶσαι λαός ἂδικος, ψεύτης και κλέφτης καί νά περιμένεις νά χεις γέτες σοφούς καί συνετούς.  Εναι φυσικῶς δύνατο παιδί μου λαός σωτος νά βγάλει σοφό καί συνετό γέτη. Εναι σχμα ξύμωρο. Δέν γίνεται να κοτέτσι μέ κότες νά βγάλει γιά ρχηγό του τήν σοφή κουκουβάγια… Ατό πού εστε, ατό χετε καί πρέπει νά πάψετε τήν κατάκριση καί τήν φαντασία καί ν’ ρχίσετε τήν προσευχή, πειδή στή γωνία εναι πόλεμος, και δεν σώζεστε ὃσο μακριά κι ἂν τρέξετε, ὃσα λεφτά κι αν ἒχετε, ὃπου κι ἂν τά ἒχετε. 
ταν μως παιδί μου μετροεπες νθρωποι φαντάζονται πράγματα χωρίς νά ντιλαμβάνονται τι μφότερες λλάδα καί Κύπρος εναι ποικίες χρέους (κάτι σάν φέουδά μέ Φεουδάρχη-Κυβερνήτ), τότε γίνονται θρασες καί σηκώνουν νάστημα μέ ναίδεια καί μιλούν γιά «φυσιολογικά» δθεν κράτη ἐν μέσῳ τῆς ανωμαλίας τῆς πτώσεως του Κομματισμοῦ (κατακερματισμοῦ) που διαστρέφει τα πάντα, κράτη δῆθεν νεξάρτητα, μέ δικαιώματα, κλπ.
Πληροφοριακά παιδί μου, οδέν κράτος μπορεί νά λογίζεται ς κράτος, καί μάλιστα φυσιολογικό, ν δέν κρατε τό διο τόν λεγχο τς δημιουργίας τν χρημάτων του (κράτος = κρατ). Καί οτε λλάδα, οτε Κύπρος χετε δικά σας χρήματα. Εναι λα δανεικά διωτικά χρήματα αὐτά πού χρησιμοποιετε. Γι’ ατ κι’ ποτε θέλουν σς τ κουρεύουν. Καθῶς και ὃλων τῶν ἂλλων χωρῶν βέβαια, σαν ἒρθει ἡ ὣρα.
Τό γεγονς καί μόνο τι παρών σέ λες τίς συναντήσεις στό Κρανς Μοντανά ταν καί Maarten Verwey τς Ερωπαϊκς πιτροπς (ς ντιπρόσωπος τς τρόικα), πρέπει νά εναι ρκετ γιά νά σς δείξει «ποος διαπραγματεύεται μέ ποον» στίς συνομιλίες καί τί εναι τό ζητούμενο (πού σίγουρα δέν εναι δική σας εημερία, πικράτηση τν πανανθρώπινων ξιν, καί λλων τέτοιων εσεβν πόθων):
http://www.politico.eu/person/maarten-verwey/.
Το ζητούμενο παιδί μου εἶναι να πάρουν τα  Ταμεῖα σαν πρῶτο βῆμα τα κατεχόμενα Κυπριακά ἐδάφη ἀπὀ την Τουρκία και να τα ἑνώσουν με τα «ἐλεύθερα», ἒτσι ὣστε να περιέλθει ὁλόκληρη ἡ Κύπρος ὑπό τον ἐλεγχό τους, και μετά και ἡ ἲδια ἡ Τουρκία, ἒτσι ὣστε να μπορέσουν μαζί με την Ἑλλάδα να περικυκλώσουν την Ρωσία. Εὐτυχῶς ὃμως, ὁ Ἐρντογάν ἀντιστέκεται.
ποιος παιδί μου θέλει να κάνει σοβαρ πολιτικ ἀνάλυση καί νά καταλάβει τί πραγματικά συμβαίνει στόν κόσμο πρέπει πρῶτα π’ λα νά  γνωρίζει τό πῶς λειτουργε Οκονομία το Θεο καί νά μετέχει σ’ ατήν. ξ’ ατς θά μπορέσει νά διακρίνει στήν συνέχεια τήν οκονομία το Μαμμωνά, δηλαδ τό πῶς λειτουργε κατ’ ἀντιστροφή τό σύστημα το χρέους.
«Οκονομία» εναι κριβς διαχείρισ (νομή) πο κάνει καθένας στον οκο του, καί συλλογικ οκονομία (τό σύστημα οκονομίας), ατό εναι πού καθορίζει τά πάντα στόν κόσμο. Ὁ πιστος μως εναι ξ’ ρισμο σωτος (νοικονόμητος) καί δέν μπορεῖ νά καταλάβει τίποτε, ἐπειδή δεν ἒχει Κεφάλι (Θεό). Και το μυαλό εἶναι στο Κεφάλι. Τό μόνο πού ξέρει εναι νά θησαυρίζει, γιά νά τά χάσει ὃμως λα τήν δεδομένη στιγμή, πού δέν ργε.
Γι’ ατό καλά κάνετε νά ταπεινώνεστε καί νά μετανοετε καί νά χετε πίστη στόν Θεό. Καί δέν θά σς φήσει ὁ Θεός, πειδή ο λλοι (ο Τούρκοι) εναι χειρότεροι πό σᾶς. Κι’ ο δύο, λληνες καί Τούρκοι, θά πληρώσετε ἓκαστος τήν τιμή τῆς μωρίας του, λλά εναι τόσα τά γκληματικά βδελύγματα τν Τούρκων καί τόσοι ο δικοί μας γιοι πού μεσιτεύουν κ μέρους σας στόν Κύριο μέσ τῆς περαγίας Θεοτόκου μας, πού στό τέλος θά ξαφανιστε πό μόνη της Τουρκιά καί θά μείνουν μόνο ο νθρωποι το Χριστο, καί πό τίς δύο μεριές το Αγαίου, λλοι νά μιλούν λληνικ κι’ λλοι Τουρκικά...
πομένως, δέν πρέπει νά γυρεύετε εθύνες στόν κ. ναστασιάδη, λλ νά το ποδίδετε παινο γιά τήν πονηρή κανότητά του νά ντιλαμβάνεται τά πράγματα καί νά ντιδρᾶ μέσως καί ποδοτικά, κ μέρους τῆς δικῆς σας κουτοπονηρίας. χι μως εθύνες (καί μφύλιο πολιτικ σπαραγμό), πειδ νθρωπος δέν χει πίσω του οτε στρατό, οτε οκονομία, λλ οτε καί ντάξιο λαό γιά νά ντιτάξει τιδήποτε. Εναι ναγκασμένος νά διαπραγματεύεται μέ τήν Τουρκία κ μέρους τν Ταμείων καί νά κολουθε τίς δηγίες τους. Τίς δηγίες τν Ταμείων που χουν κυριολεκτικά (καί χι μεταφορικά) γοράσει τήν Κύπρο.
λλωστε σς τό επε νθρωπος πρίν τόν ψηφίσετε πώς κρίση θέλει τόν γέτη της. Μέ λλα λόγια, ατός εναι γέτης πού θά διαχειρίζεται τήν κρίση χρέους κ μέρους τν δανειστν σας. Καί δέν πάρχει οτε κάν νας (δηλ. κανένας) πολιτικς τς σειρᾶς πού θά τολμήσει ποτ νά τά βάλει κ μέρους σας μέ τούς δανειστές σας. σεῖς ο διοι οἱ παραδόπιστοι θά τόν σταυρώσετε πρῶτοι, δέν θά χρειαστεῖ νά κάνουν κάτι ο δανειστές.
 πομένως παιδί μου, καί πολς σας εναι κ. ναστασιάδης. Πέτυχε μάλιστα το ἀδιανόητο σε προσωπικό ἐπίπεδο, ἀκολουθώντας πιστά τις ἐντολές τῶν δανειστῶν σας. Ποτέ δεν θα ξέρουμε ἂν ὂντως ἐννοοῦσε τα ὃσα ἀπίστευτα ἒδινε στους Τούρκους, οὒτε ἂν ὂντως πίστευε ὃτι θα μποροῦσε να ὑπάρξει ποτέ λύση ΔΔΟ.
 Ἐκεῖνο ὃμως που ξέρουμε εἶναι ὃτι με το ἒλεος του Θεοῦ κατάφερε να τα δώσει ὃλα και ὁ Τοῦρκος να τα ἀρνηθεῖ, παραμένοντας ἐκτεθειμένος, ὂχι σαν ἀδιάλλακτος στο Κυπριακό (ποῖος νοιάζεται ἂλλωστε διεθνῶς;), ἀλλά ἐκτεθειμένος ὠς προς τα σχέδια της Νέας Παγκόσμιας Τάξης. Κι’ αὐτό εἶναι ἐξαιρετικά  δυσμενές για την Τουρκία και θα ἒχει τραγικές συνέπειες, ἐνῶ την ἲδια στιγμή εἶναι τεράστια ἐπιτυχία για την Κύπρο και τον Ἑλληνισμό, πρωτοφανής ἀπό τον καιρό του Ἐλ. Βενιζέλου, ὃσο κι ἂν προσπαθοῦν να την μειώσουν οἱ ἀπό γύρω πολιτικοί ἀντίπαλοι.
κ. ναστασιάδης καί ποιοσδήποτε λλος Πρόεδρος τς Κύπρου διαχειρίζονται μφότεροι μαζί μέ τόν ποιονδήποτε ντίστοιχο λληνα διαχειριστή μιά διαπραγμάτευση μέ τήν Τουρκία κ μέρους τν Ταμείων, κολουθώντας σαφες δηγίες (νάλογες μέ τήν νάξια κατάντια τν λαν τους καί τά συμφέροντα τῶν δανειστῶν σας), ο ποες δηγίες δίνουν πολύτως τά πάντα στήν Τουρκία σον φορ τήν σωτερική κυριαρχία σέ λο τόν λληνικό χρο, καί χι μόνο στήν Κύπρο.
Τί θέλουν ο Δανειστς (ο γορές/Μαμμωνάς):
Ο δανειστές θέλουν νά χουν ο διοι τόν λεγχο τς ΝΑ Μεσογείου, γι’ ατό καί δέν δέχονται νά πάρχουν γγυήσεις καί στρατεύματα στήν Κύπρο με τρόπο πού νά δίνουν τόν λεγχο ατό στήν Τουρκία Δέν εναι πειδή δέν δέχονται δθεν ντιπρόσωποι μπατίρηδων, πως ο κκ. ναστασιάδης καί Κοτζιάς, ο  ποοι καί συνεχίζουν τήν θεατρική παραστάση γιά σᾶς τούς φελες.
Κι’ ταν μιλομε γιά λεγχο, ννοομε πρώτα τήν οκειοποίηση τν νεργειακν πόρων λλάδας καί Κύπρου μέσ δανείων (πό τά Ταμεῖα/Ἀγορές – δημιουργούς το χρεωστικοῦ χρήματος), καί στή συνέχεια τήν πόκτηση (μέσ τν δανείων) το πολιτικο λέγχου, τόσο τς λλάδας σο καί τῆς Κύπρου, λλά καί τῆς Τουρκίας.
τεχνοδομ τν δανείων πού δίνονται κατ’ εκονικό τρόπο σάν έρας κοπανιστός πό τα Ταμεῖα (τρόικα, κλπ) είναι τέτοια ὣστε ὃσο περισσότερο π.χ., φυσικό αέριο ἐξορύσσεται(δηλαδή, ὃσο περισσότερη «ἀνάπτυξη» ὑπάρχει), τόσο περισσότερο νά νομίζουν πώς ἐξοφλοῦν Ἑλλάδα καί Κύπρος, μέ τούς πολίτες νά πιστεύουν μέσα στην ἂγνοιά τους ὃτι, ἒστω καί μέσα ἀπό την χρεωκοπία καί τά μνημόνια, τά πράγματα πηγαίνουν καλύτερα.
Καί τό πιστεύουν αὐτό λόγῳ τῆς ἐντύπωσης πού ἒχουν πώς κάνουν κάτι μέ τό νά τρέχουν ἀκατάπαυστα πάνω-κάτω, γιά νά ἒρχονται ὃμως συνεχῶς στά ἳσα, ἂν εἶναι βέβαια τυχεροί καί δέν χρεωκοπήσουν στό ἀναμεταξύ. Αὐτό τό πράγμα ὃμως δέν εἶναι ἡ ἀληθινή αειφόρα «ἀνάπτυξη» (ἢ/καί ἐξέλιξη), ἀλλά ἐξάντληση μέχρι θανάτου, ἀκριβῶς λόγῳ τοῦ συνεχοῦς πήγαινε-ἒλα (πάνω-κάτω) πού σᾶς ἒχει κολλημένους στήν θέση σας, χωρίς να τό κουνᾶτε ρούπι. Είναι βάλτος θανάτου και ὂχι ἐξέλιξη ἢ ἀνάπτυξη.
Εἶναι μιά εἰκονική πραγματικότητα, ἐπειδή τεχνοδομ το διωτικο χρεωστικοῦ χρήματος (το δανεικοῦ χρήματος) εναι τέτοια πού, ὂχι μόνο δέν πιτρέπει πολύτως ποτέ τήν ξόφληση, ἀλλά κυριολεκτικά τρώει κι ὃσους τρέχουν συνεχῶς σάν τρελοί δῆθεν γιά νά «ἀναπτυχθοῦν», δηλαδή γιά νά ἐπιβιώσουν, νομίζοντας πώς κάποτε, κάποιες μελλοντικές γενεές θά ἐξοφλήσουν. Εὐημεροῦν οἱ ἀριθμοί καί οί τράπεζες, ἀλλά ὂχι ὁ κόσμος, ὁ ὁποῖος δέν ἐξελίσσεται οὒτε ἀναπτύσσεται ποσῶς, ἀλλά μᾶλλον φθείνει και χάνεται.
Τά πράγματα λοιπόν μπορεῖ νά εἶναι ὑποφερτά γιά ὃσο καιρό ὑπάρχει αὐτοῦ τοῦ εἶδους ἡ οὓτω καλούμενη «ἀνάπτυξη», καθώς καί γιά ὃσο ὑπάρχει τυφλή ὑπακοή ἐκ μέρους τῶν ἡγεσιῶν σας στίς παγκόσμιες θρησκευτικο-πολιτικές ἐπιδιώξεις τῶν δανειστῶν σας, ἀλλά μιά τέτοια «ἀνάπτυξη» δέν μπορεῖ νά ὑπάρχει συνέχεια.
Ἂν μη τι ἂλλο, καθορίζεται ἀπό τούς πόρους, το περιβάλλον, τήν διάρκεια τῆς φυσικῆς ζωῆς ἑνός ἀνθρώπου, ἀλλά βεβαίως και ἀπό την «ὑπομονή» τῶν δανειστῶν /τραπεζιτῶν σε σχέση με το πόσο ἀκόμα μπορεῖ ν’ ἀντέξει το παγκόσμιο οἰκονομικό σύστημα, το ὁποῖο χρειάζεται ἐπειγόντως μεγάλο πόλεμο για να δημιουργηθεῖ νέα ἀνάπτυξη μέσα ἀπό την καταστροφή.   
Ἐπειδή λοιπόν πρέπει νά υπάρχει συνεχῶς καί ἀκατάπαυστα αὐτή ἡ «ἀνάπτυξη» λόγῳ τοῦ ὃτι χωρίς αυτήν δέν μποροῦν νά δίνονται δάνεια, τά ὁποῖα λογαριάζονται σάν τό κυκλοφοροῦν χρῆμα (δηλαδή, χωρίς αυτήν δεν ὑπάρχει χρῆμα), καθίσταται ἐκ τῶν πραγμάτων ἀδύνατη ἡ ἐπ’ ἂπειρο συνέχιση τοῦ παγκόσμιου πολιτικο-οἰκονομικοῦ στάτους κβο, καί ἰδιαίτερα αυτοῦ στήν Κύπρο, πάνω στήν ὁποία ἀκριβῶς για τον λόγο αὐτό, ἒχουν πέσει ὃλοι μέ τά μοῦτρα γιά νά τῆς λύσουν δῆθεν τό πρόβλημά της. Ὂχι βέβαια ἐπειδή την ἀγαποῦν, ἀλλά ἐπειδή ἀποτελεῖ κομβικό σημεῖο για την πραγματοποίηση τῶν σχεδίων τους κατά τῆς Ρωσίας.
Πληροφοριακά παιδί  μου, τά λεφτά πού κυκλοφοροῦν εναι τά δάνεια και για να το καταλάβεις καλύτερα, σοῦ λέγω πως τσι καί ἐξοφλήσει ποτέ μιά χώρα, τότε χρεωκοπεῖ, δηλαδ δέν κυκλοφορε καθόλου χρμα στήν  φυσική πικράτειά της.
 ταν δέ σταματήσει «νάπτυξη-κλοπή», δηλαδή τελειώσει τό έριο (στην δική σας περίπτωση) δέν χει πιά χρήσ, τότε λος μπράγματος πλοτος πού παραμένει περιέρχεται (ἐξ’αἰτίας τῶν δανείων πού δεν μποροῦν πιά να ἐξοφληθοῦν λόγῳ ἀπουσίας ἀνάπτυξης) στήν κατοχή τν δανειστν (σπίτια, γ, καταθέσεις, λεκτρισμός, νερό, τηλέφωνα, τά πάντα, ἀκόμα καί ἐσεῖς ο διοι ο νθρωποι).
Δεν ἒχεις λογική παιδί μου; Δέν βλέπεις; Δέν σοῦ κάνει ἐντύπωση τό γεγονός ὃτι μόλις μιά χώρα βρεῖ θησαυρό στό ἒδαφος ἢ τά νερά της, ἀμέσως χρεωκοπεῖ, κουρεύονται οἱ καταθέσεις τῶν πολιτῶν της, κλείνουν οἱ τράπεζές της και «χρειάζεται» ἐπειγόντως «σωτήριο» δάνειο; Το δάνειο εἶναι η ἐκχώρηση τοῦ ἐμπράγματου πλούτου σας, ἐν προκειμένῳ τοῦ φυσικοῦ ἀερίου σας. Ναι παιδί μου, τόσο πολύ ἒχετε ἀπομακρυνθεῖ ἀπό τον Θεό-Λόγο, δηλαδή την λογική, που δεν πρόκειται να δεῖτε δεκάρα τσακιστή ἀπό το φυσικό σας ἀέριο…
Ὁ λόγος πού θέλουν ἀμάν-ἀμάν τόν ἒλεγχο τῶν περιοχῶν σας (Ἑλλάδας-Κύπρου-Τουρκίας) μέσα ἀπό εἰκονικά δάνεια πού ἐξοφλοῦνται μόνο με αὐτοῦ τοῦ εἶδους τήν «ἀνάπτυξη» εἶναι γιά νά σᾶς κλέψουν τόν πλοῦτο σας, ἐξουθενώνοντάς σας ταυτόχρονα (ἀπό τό τρέξιμο γιά ἓνα καρβέλι) καί προχωρώντας ἓνα βῆμα πάρα πέρα στόν παγκόσμιο ἒλεγχο μέ κατεύθυνση την Ρωσία, στήν ὁποία θέλουν νά κάνουν τό ἲδιο, μετά τήν Τουρκία.
Ἡ Τουρκία ὃμως εὐτυχῶς ἀρνεῖται να παραδωθεῖ και να γίνει ἀποικία χρέους (ὃπως ἐσεῖς), συνασπιζόμενη μέ τήν Ρωσία και ὁδηγώντας τά πράγματα σέ πολεμική ἀναμέτρηση.
πόλεμος εναι φυσικό πακόλουθο το συστήματος το Μαμμωνᾶ, δίως ταν κάποιος πως ρντογάν ξυπνήσει καί πεῖ ΟΧΙ. Τό σύστημα το Μαμμων εναι πως τόν Μινώταυρο πού θέλει συνεχῶς νά τρώει κόσμο, διαφορετικ καταρρέει. Πρέπει νά πάρχει συνεχῶς λο καί μεγαλύτερος πόλεμος πού θά σοπεδώνει καί θά δημιουργε καινούργια «νάπτυξη» τσι στε νά δίνονται συνεχς δάνεια γιά νά κυκλοφορεῖ χρμα.
ΑΡΧΗ ΠΑΡΕΝΘΕΣΗΣ - Κοιτάξτε π.χ., τα Κοινοβούλιά σας, Ἓλληνες καί Κύπριοι, καί δεῖτε ὃτι δέν ἒχετε δημοκρατία, ἐπειδή τά πάντα ἐλέγχονται καί καθορίζονται ἀπ’ αυτούς πού κατέχουν τά χρήματά σας (το ὀξυγόνο σας). Οὐδεμία δημοκρατική, ἀνεξάρτητη καί φυσιολογική ἀπόφαση δύναστε νά λάβετε ὃσο ἂλλοι κατέχουν τό χρήμα σας, δηλαδή ὃσο εἶστε Ἀποικία χρέους ἢ Φέουδο.
Καί σᾶς κοροϊδεύουν μέρα μεσημέρι ὃλοι αὐτοί πού σᾶς μιλοῦν δῆθεν γιά ναούς τῆς δημοκρατίας, ἐλεύθερες δῆθεν ἐκλογές (πάντα ἀνάμεσα σε 2 πού δέν τούς θέλει κανείς), κι ἂλλα τέτοια τραγελαφικά και ἀνόητα. Ἢ ὃσοι σᾶς φανατίζουν καί σᾶς χωρίζουν σέ δῆθεν δημοκράτες καί μή δημοκράτες (οὓτω καλούμενους φασίστες), βάζοντάς σας νά σκοτώνετε ὁ ἓνας τόν ἂλλο.
Καλά κάνατε οἱ Κύπριοι που προασπίσατε αὐτό πού θεωρούσατε «δημοκρατία», καί καλά κάνατε οἱ τῆς Ἑλλάδος πού διώξατε την Χούντα, ἀλλά στό τέλος Δημοκρατία δεν ἒχετε, οὒτε εἲχατε ποτέ. Τό βλέπετε, δέν τό βλέπετε;
Να, που εσεῖς οἱ Κύπριοι δέν εἶστε κάν σέ θέση νά διαπραγματευτεῖτε ἐκ μέρους τῶν ἑαυτῶν σας, κι εσεῖς οἱ Ἓλληνες σέρνεστε σαν ἐπαίτες ἀπό συνεδρία σέ συνεδρία ἀνά τίς Εὐρωπαϊκές πρωτεύουσες, χωρίς νά μπορεῖτε νά κάνετε τίποτε. Ἐκείνο πού σᾶς ἒμεινε ὃλους στό χέρι εἶναι ὁ θάνατος, ἡ προσφυγιά, ἡ ἀτίμωση, καί ἡ χρεωκοπία, κινδυνεύοντας μάλιστα νά γίνετε ὃλοι Τούρκοι, ἀπό Κύπρο μέχρι Αἰγαῖο καί Θράκη.
Αὐτά εἶναι δυστυχῶς παιδί μου τά ὀψώνια τῆς ἀθεΐας σας. Ἐπειδή, ἂν εἲχατε Θεό θά εἲχατε καί μυαλό. Θά εἲχατε τον Θεό-Λόγο στά κεφάλια σας, δηλαδή τήν λογική τοῦ Χριστοῦ πού σᾶς διαφεύγει προς το παρών καί πᾶτε ἀπό τρέλα σέ τρέλα, πιστεύοντας τόν κάθε ἀπατεώνα πολιτικάντη πού σᾶς τό παίζει δῆθεν δημοκράτης και σᾶς βάζει πάνω να θυσιάζετε τις ζωές σας για «δημοκρατικές» χίμαιρες, ἑνόσῳ ὁ ἲδιος θησαυρίζει πάνω στήν ράχη σας και τήν δυστυχία σας ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΕΝΘΕΣΗΣ.
Γιά σο καιρό λοιπόν πάρχει έριο καί τό γεωπολιτικό παιγνίδι τῆς παγκόσμιας ἐπικράτησης παίζεται κόμα μέ γωγούς, δίνεται δάνειο πάνω στό δάνειο σέ πιστους, σώτους καί νοικονόμητους λαούς (πως σεῖς καί ο γεσίες σας) μέ τόκο πάνω στόν τόκο.
Ατό μως, στω κι’ ν πλουτίζει κόμα περισσότερο ατος στούς ποίους νήκουν δη ΟΛΑ τά λεφτά πού κυκλοφοροῦν στόν κόσμο, δέν γίνεται γι’ ατό τόν σκοπό, δηλαδή γιά τά λεφτά. Το χρηματικό κέρδος δεν εἶναι αὐτοσκοπός.
Σκοπός εἶναι νά περιέλθει ὃλος ὁ ἐμπράγματος πλοῦτος σας στήν κατοχή τους καί στήν συνέχεια εσεῖς οἱ ἲδιοι, πρῶτα πολιτικά, ὓστερα σωματικά καί τέλος ψυχικά για να σᾶς κάνουν ὃ, τι θέλουν. Θά σᾶς ἐλέγχουν ψυχή τε καί σώματι, μέσα ἀπό τήν τεχνολογία τῶν RFID Chips, κάτι που ἀποτελεῖ ἓνα δεύτερο βάπτισμα, αυτή την φορά ὃμως στο ἑωσφορικό φῶς, και ὂχι το Φῶς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος τοῦ Θεού.
Μην το πάρετε ποτέ παιδί μου αὐτό το δεύτερο βάπτισμα. Μην φοβηθεῖτε που δεν θα μπορεῖτε να ἀγοράζετε και να πωλεῖτε, που δεν θα ἒχετε ἰατρική κάλυψη, κλπ. Κάντε ὑπομονή για λίγο και δεν θα πάθετε ἀπολύτως τίποτε. Το Φῶς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος τοῦ Θεοῦ (το πρῶτο βάπτισμα) θα θριαμβεύσει σύντομα και θα εἶστε σωσμένοι. Ἑνῶ ἂν πάρετε το δεύτερο βάπτισμα….
Τά δάνεια πάνω στά δάνεια ὃμως, δέν δίνονται οτε πειδ οἱ δανειστές σας χρειάζονται πραγματικά τό έριό σας γιά τήν νεργειακή τους πάρκεια.
Αὐτοί διαθέτουν πίστευτες τεχνολογίες πειρης καί δωρεάν καθαρς νέργειας (κενο) καί δέν εναι παλαβοί σάν κι’ σᾶς (να με συγχωρεῖς, παιδί μου). Ξέρουν καλά, στω πό τό ωσφορικ φῶς πού τούς διακατέχει (σάν πεφωτισμένοι – λουμινάτι πού εἶναι), πς δέν νοεται νά τρυπᾶς τήν μητέρα Γ γιά νά κλέβεις τ σωθικ της καί νά τά καῖς, μολύνοντας τά πάντα μέ τήν καύση γιά νά πάρεις πίσω να λάχιστο ποσοστ νέργειας.
Ατά εναι πρωτόγονα πράγματα γι’ ατούς, ν κι’ σες ο «ξυπνοι» τά θεωρετε σπουδαα καί κστασιάζεστε, προσβλέποντας στον ἐφήμερο πλουτισμό σας.
Ατο μως εναι λάτρεις τς καθαριότητας, σέ σημεο μάλιστα πού νά θέλουν νά «καθαρίσουν» μέχρι καί τό 93% το νθρώπινου πληθυσμοῦ, κάτι πού εναι γνωστό καί σάν «ποπληθυσμός». Γιά νά μείνουν μόνο περίπου 500 κατομμύρια κάτοικοι πάνω στή Γ, πού θα ζοῦν πως νομίζουν, στον Παράδεισο. Τι μᾶς θέλουν τώρα ὃλους ἐμᾶς τους ἂχρηστους, νά μᾶς σέρνουν μαζί τους σάν τα βαρίδια;
λλά ἒστω καί πρίν τν καθαρή νέργεια, ἂν ὂντως χουν την ἐνεργειακή ἀνάγκη τοῦ ὀρυκτοῦ πλούτου, τότε ἒχουν ο διοι δικος τους πόρους, εκολα μάλιστα ξορύξιμου ερίου (shale gas) κα δέν χουν ληθιν νάγκη τ δικ σας ἀέριο, το ποιουδήποτε λλου γιά τήν νεργειακή τους πάρκεια.
Ποῦ στοχεύουν μέ Δεδομένο ὃτι Ἀπώτερος Σκοπός δέν εἶναι οὒτε ἡ Ἐνεργειακή Ἐπάρκεια, ἀλλά οὒτε τά Λεφτά:
Ο πιό πάνω διαπιστώσεις, τι δέν χρειάζονται τά δικά σας ποθέματα οτε γιά τήν νεργειακή τους πάρκεια, λλά οτε καί γιά νά γίνουν πιό πλούσιοι (αὐτοί πού κατέχουν ὃλο τόν πλοῦτο τοῦ κόσμου) σημαίνει πώς, τσι καί δοῦν τι εναι δύνατον νά φέρουν πίσω στό Δυτικό μαντρί τόν ρντογάν, καθιστώντας καί τήν Τουρκία προτεκτοράτο χρέους διο μέ λλάδα καί Κύπρο (μέ σκοπ νά κάνουν καί τή Ρωσία στή συνέχεια προτεκτοράτο τους - ποικία χρέους), τότε εναι πολύ πιθανό νά νθαρρύνουν τήν Τουρκία νά σς πιτεθε (νά κάνουν τούς διάφορους, κλείνοντάς της τό μάτι) μέ σκοπό νά τραβήξουν τήν Ρωσία σέ πόλεμο.
Σάν δοῦν δηλαδή πώς δέν μποροῦν νά χουν τήν Ρωσία μέ τό καλό, θά προσπαθήσουν ξανά μέ τό κακό, πως κακή ρα προσπαθον τώρα μέ τήν Οκρανία καί τήν Συρία, καί πως προσπάθησαν προηγουμένως μέ τήν Γεωργία, τήν Πολωνία, τίς Βαλτικές χρες, κλπ,. σφίγγοντας συνεχῶς τον κλοιό γύρω από τήν Ρωσία μέ οἰκονομικές κυρώσεις κι ἂλλα τέτοια πονηρά.
Το κάνουν ἐπειδή γνωρίζουν πώς Ρωσία δέν μπορεῖ ν’ φήσει τήν Τουρκία νά γίνει ντέ φάκτο κυρίαρχη σέ Αγαο καί Κύπρο (στρατιωτικά καί ἐνεργειακά) λόγ το τι στή συνέχεια ἡ Τουρκία θά στραφε στούς πατροπαράδοτους Δυτικούς φίλους της, πού τς πιτρέπουν μάλιστα τήν πιδίωξη τς τζέντας της το σλαμικοῦ γεμονισμοῦ.
ν Ρωσία δέν ντιδράσει μέσως, τότε θά εναι τελειωμένη καί τό σχέδιο ἂλωσης τῆς Ρωσίας θα έχει πιτευχθεῖ. Ἐπομένως Ρωσία εἶναι ἀναγκασμένη νά ντιδράσει. Τήν θέλουν μάλιστα νά ντιδράσει, χρησιμοποιώντας τήν Τουρκία σάν δόλωμα γιά νά τσιμπήσει ἡ Ρωσία. Σ’αὐτό μάλιστα ἀποσκοποῦσε και ἡ προβοκάτσια τῆς κατάρριψης τοῦ Ρωσικοῦ πολεμικοῦ ἀεροσκάφους ἀπό τους Τούρκους με ὁδηγίες τοῦ ΝΑΤΟ.
Ἀρχικά μάλιστα δέν θά τρέξουν μέ τό ΝΑΤΟ νά βοηθήσουν τήν Τουρκία, θέλοντας νά φήσουν πρῶτα τήν Ρωσία νά ξαντληθεῖ. Πιστεύουν τι Ρωσία θά μπλακεῖ σέ χρονοβόρο πόλεμο μέ τήν Τουρκία (ὃπως στην Οὐκρανία), κάτι πού θά τήν ξαντλήσει.
λλά, λανθάνονται. Πούτιν δέν εναι χαζός. Μετά το πρῶτο σοκ πού θά δώσει τήν ἐντύπωση ὃτι ἡ Τουρκία νικᾶ (ακριβῶς ὃπως ἒγινε καί μέ τήν Γεωργία), ὁ Πούτιν θά κάνει Blitzkrieg, δηλαδ θα κινηθεῖ στραπιαα καί θά σοπεδώσει τήν Τουρκία σέ χρόνο μηδέν.
Θά εναι φοβερό τό χτύπημα γιά τήν Τουρκία καί ο Δυτικο θά μείνουν μέ τό στόμα νοικτό. ταν μάλιστα θά δοῦν τή Ρωσία νά προχωρᾶ κάθεκτη σέ λη τήν Μέση νατολή, θά μπλακον καί ο διοι στόν πόλεμο. Καί θά γίνει χαμός, τόσο γιά τούς Δυτικούς σο καί γιά τούς Ρώσους.
μόνος νικητής θά εστε σεῖς ο λληνες πού σᾶς τρέλανε Θες και ψηφίσατε τέτοιους μωρος νά σας κυβερνοῦν (τούς ἑαυτούς σας, βασικά ψηφίσατε), καθιστώντας σας ευτυχῶς νίκανους νά χετε τόν παραμικρ ρόλο σ’ λο ατό τό κακό.
Τόν ρντογν τόν χρειάζονται οἱ δανειστές (τραπεζίτες), πιστεύοντας ὃτι τελικά θα τον δελεάσουν (με Κύπρο, Αἰγαῖο, Θράκη) ν’ἀφήσει την Ρωσία και να ἐπιστρέψει στους Δυτικούς, με σκοπό να τον ρίξουν ἐπάνω σας για να τραβήξουν την Ρωσία σε πόλεμο. Τόν χρειάζονται γιά νά πιβάλουν ἐπίσης τήν μετά τον πόλεμο κατάσταση με την ἀπώλεια του Κουρδιστάν (ἐπειδή ἒχει καταφέρει να συγκεντρώσει την ἐξουσία), μέ τή θέληση μάλιστα το διου το Τουρκικοῦ λαο, κριβς πως καναν καί μέ τόν Μακάριο στή Κύπρο, που τον κράτησαν ζωντανό για να δώσει νομιμοποίηση στην εἰσβολή τῆς Τουρκίας και να ἐπικυρώσει τις μετέπειτα συμφωνίες, που γνωρίζουμε σαν Συμφωνίες Κορυφῆς.
Δέν τόν δολοφονοῦν, οτε τόν συλλαμβάνουν γιά τά γκλήματά του καί δίνουν ὁδηγίες στά πολιτικά πιόνια τους στην ΕΕ νά κάνουν πώς δεν νοιάζονται γιά τίς ὓβρεις καί τις προσβολές του.
Ο δικο σας γέτες σέ λλάδα καί Κύπρο χουν ξεπέσει τόσο πολύ πού χουν γίνει πλῆρη πιόνια το Μαμμωνᾶ. σχετα το ποος εναι ρντογάν, εναι πρός τιμ του πού ντιστέκεται καί δέν δέχεται νά ἐξευτελιστεῖ τό διο μ’ἐσᾶς. Ἒστω καί γιά κακό, ρντογν θέλει νά κάνει ατό πού δέν κατάφεραν ο Σαντμ Χουσεν καί Καντάφι, δηλαδ νά εναι διος καί λαός του κύριοι το πλούτου τους, στω κι’ ν πλοτος εναι δικός σας, χι πως σεῖς που ξεπουληθήκατε χωρίς αἰδώ στον Μαμμωνά.
Κανένας μως δέν μπορε νά τά βάλει μέ τόν Μαμμωνά, δίως νας κακός νθρωπος πως ρντογάν. Ἐπειδή ὁ Μαμμωνάς εἶναι ὁ ἲδιος ὁ Διάβολος. Κανένας, πλήν βέβαια το ρακλῆ-Χριστο. Τό τέλος τς Τουρκίας καί το ρντογν εναι κοντά, χωρίς να χρειάζεται ἡ ὁποιαδήποτε ἐνέργεια ἐκ μέρους σας, πού οὓτως ἢ ἂλλως εἶστε ἀνίκανοι.
Μόνο μέ στρατιωτικά τετελεσμένα κατά το λληνισμοῦ μπορε ρντογν νά λπίζει νά πιβληθεῖ πό μόνος του σάν σότιμος μέ τούς Δυτικούς νεργειακός ταρος στην περιοχή. στόχος μως δέν εναι πως σοῦ χω πεῖ παιδί μου τό νεργειακό παιγνίδι, δηλαδή τό πῶς θά μοιραστον λοι τόν πλοτο πρός εὐημερία, οὒτε και ὁ περαιτέρω πλουτισμός, λλά τό πῶς θά χρησιμοποιηθεῖ ὁ πλοῦτος σάν μέσο ὑποδούλωσης τῶν λαῶν (εσᾶς ἐν προκειμένῳ) μέ σκοπό τήν παγκόσμια κυριαρχία καί κύριο στόχο τήν Ρωσία.
Ἡ Ρωσία θά ντιδράσει μέσως καί πολύ γρήγορα σέ μιά πιθετικ τουρκικ νέργεια ναντίον σας, ὂχι ἐπειδή σᾶς ἀγαπᾶ, ἀλλά ἐπειδή γνωρίζει ὃτι ἡ ἐνέργεια αὐτή στοχεύει αὐτήν.
Τουρκία μπορε νά εναι σφαλς γιά σο καιρό παραμένει κολλημένη πάνω στόν Πούτιν, λλά ατό δέν τῆς πιτρέπει τήν φαρμογή τς προσωπικς της τζέντας πού εναι νά καταστε ατοκρατορία (θρησκευτική & στρατιωτική). Καί ρντογάν δέν εναι νας μετριοπαθής πολιτικός γέτης πού θά πείσει τόν λαό του νά καθίσει στ’ αγά του. Εναι νας γκληματίας πού χει διχάσει καί φανατίσει τούς πολίτες του, καί το ποίου ζω κινδυνεύει, πρώτιστα μάλιστα π τν δια τή δική του πολιτοφυλακή, πού τόν περιμένει νά δράσει ποφασιστικά πρός πίτευξη τν θνικῶν πόθων τς Τουρκίας.
Ὁ Ἐρντογάν δεν θέλει να σᾶς ἐπιτεθεῖ και να ἐξαφανίσει την Τουρκία σ’ ἓνα πόλεμο με την Ρωσία. Ἀλλά πάλι, δεν μπορεῖ να μείνει οὒτε ἀδρανῆς κάτω ἀπό την πίεση τοῦ τέρατος που ἒχει δημιουργήσει, χάνοντας στο Κουρδιστάν, την Συρία, το Ἰράκ, κλπ.
Εἲτε λοιπόν θα κινηθεῖ τελικά ἐναντίον σας, ἢ θα τον σκοτώσουν για να βάλουν ἂλλο στη θέση του που θα το κάνει. Προς το παρών ὃμως, αὐτός ο Ἐρντογάν εἶναι που σᾶς σῶζει απ’ ὃλες τις μεριές, μη ἀποδεχόμενος την ΔΔΟ στην Κύπρο, σώζοντας ἒτσι και Αἰγαῖο και Θράκη. Και δεν πρέπει να εὒχεστε το κακό του. Ἐπειδή τη στιγμή που θα φύγει, θ’ἀνοίξουν οἱ ἀσκοί του Αἰόλου κατά πάνω σας.
Παραμείνατε λοιπόν στίς θέσεις σας, ἑνωμένοι γύρω ἀπό τις ἀνεπαρκεῖς ἡγεσίες σας (που ἀντανακλοῦν την δική σας ἀνεπάρκεια), χωρίς να φοβηθεῖτε το παραμικρό ἀπό τά ὃσα φοβερά θά βλέπετε νά γίνονται γύρω σας καί ἀπό τά ὁποῖα θά ὑποφέρετε τά πάνδεινα, προσωρινά. Ἒχετε πίστη και ὃλα εἶναι προνοημένα ἀπό τον Θεό για την σωτηρία σας.
Μην ἀκοῦτε οὒτε τα φανταστικά ἀφηγήματα τῶν οὓτω καλούμενων δημοσιογράφων σας που δεν ἒχουν οὐδεμία πρωτογενή ἐνημέρωση, οὒτε τις μισαλλόδοξες, ὑποβολιμαῖες και ὑποκριτικές «ἀναλύσεις» τῶν Κομματικῶν Ἀρχηγῶν σας, που σᾶς κοροϊδεύουν γυρίζοντας τον κόσμο με δικά σας ἒξοδα, διασκεδάζοντας και πουλώντας σας πατριωτισμό, σπέρνοντας την διχόνοια.
Μην ἀκούτε οὒτε τα φανταστικά ἀφηγήματα τῶν Εὐρωβουλευτῶν σας που κάνουν διακοπές στις Βρυξέλλες και σκοπό ἒχουν το πῶς να παραμείνουν ἐσαεί ἐκεῖ, φανατίζοντας σας, τον ἓνα ἐναντίον τοῦ ἂλλου για το δικό τους και μόνο συμφέρον.
Το βιολί τους ὂλοι αὐτοί, δεν καταλαβαίνουν τίποτε ἂλλο παρά την καλοπέρασή τους, κι ἂς κάνουν πως χύνουν κροκοδείλια δάκρυα για τις χαμένες πατρίδες κι ἂλλα τέτοια παρόμοια.
Ἡ Κύπρος εἶναι ὁ Δαυίδ πού θά φέρει κάτω τήν Τουρκία, που εἶναι ὁ Γολιάθ. Ὑπομονή, καί μετά τα γεγονότα δοξολογία στόν Κύριο ἀκατάπαυστη, γιά ὃποιον ἒχει τουλάχιστον φιλότιμο. Ὑπομονή, και θα ἒρθει σύντομα πολιτειακή ἀνατροπή που θ’ ἀλλάξει για πάντα το σύστημα τῆς οἰκονομίας σας και θα σᾶς ἀπαλλάξει ἀπό τον καρκῖνο τῶν Κομμάτων και τῶν κάθε λογῆς παρατρεχάμενων τους, ἐντός και ἐκτός.
Κάπως ἒτσι παιδί μου θέλω νά πιστεύω πώς θά ἐκπληρωθοῦν οἱ Προφητεῖες, ἀλλά μόνο ὁ Κύριος και Θεός μας ξέρει πῶς καί πότε. Αὐτοῦ εἶναι ἡ Βασιλεία καί ἡ δύναμις και ἡ δόξα εἰς τούς αιώνας ἀμήν, και το μόνο σίγουρο εἶναι πως θα ἐλευθερωθοῡμε σύντομα.

Εὐλογία καί ἒλεος τέκνον μου, εὐλογία και ἒλεος.

Γέροντας Μοναχός Ἡσύχιος
7η Ἰουλίου 2017


Ὑστερόγραφον:
Σοῦ στέλνω την ἀπάντηση μου μόλις σήμερα 25 Ἰουλίου, μετά που πληροφορήθηκα πως διαδίδεται ὃτι δεν ἦταν τοῦ κ. Ἀναστασιάδη ἡ θέση για μηδενικό στρατό και ἐγγυήσεις. Φυσικά και δεν ἦταν παιδί μου, φυσικά και δεν ἦταν. Ὑπάρχουν 2 κέντρα ἐξουσίας ἐντός τῆς ἲδιας οἰκογένειας, το Ἀγγλικό και το Ἀμερικανικό, και τώρα οἱ Ἂγγλοι προσπαθοῦν ἀπεγνωσμένα μέσῳ τοῦ Εἰδικοῦ Ἀντιπροσώπου να ἱκανοποιήσουν την Τουρκία. Δεν τα καταφέρνουν ὃμως, ἐπειδή το ζητούμενο για την Τουρκία δεν εἶναι να τῆς χρυσώσουν το χάπι. Θέλει ὂντως να ἐλέγχει την ΝΑ Μεσόγειο, κάτι που δεν εἶναι συμβατό με τα σχέδια τῶν Παγκόσμιων Οἰκονομικῶν Ἐπικυριάρχων…. Γι’αὐτό και δεν πρόκειται εὐτυχῶς να δεχτεῖ και πάλι ὁ Ἐρντογάν, ἂσε που ἡ Ἀγγλία ἒχει εὐτυχῶς ξεφτίσει γενικά και ρεζιλευτεῖ εἰδικά με ὃλη αὐτή την ἱστορία τῆς δῆθεν ἐξόδου της ἀπό την ΕΕ …   


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου